अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सब-इन्जिनियरिङ सहाएकस्तर चौथो/पाँचौ काे पदस्थापनाको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ०७५/०७६ sub-engineering 4.pdf 07/11/2019 - 13:07
इन्जिनियरिङ अधिकृतस्तर साताै/आठाै काे पदस्थापनाको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ०७५/०७६ Engineering 8.pdf 07/11/2019 - 12:58
एशोसिएसन अर्गनाईजरको(सहायकस्तर पाचौँ) पदसस्थापना सम्बन्धमा ०७५/०७६ posting a.o.pdf 06/10/2019 - 11:49
एशोसिएसन अर्गनाईजरको(सहायकस्तर पाचौँ) पदस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा ०७५/०७६ notice12 ए अ.pdf 06/03/2019 - 15:45
सहायकस्तर पाचौँ (खा.पा.स.टे) को पदस्थापना गरिएको सम्बन्धमा ०७५/०७६ notice 11.pdf 06/03/2019 - 13:05
स्यानिटरी उपसमुह सब ईन्जिनियर( सहायकस्तर पाचौँ) को पदस्थापना सम्बन्धमा ०७५/०७६ सब-ईन्जिनियर पदस्थापना_0.pdf 05/26/2019 - 16:39
खा.पा.स.टे. को पस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा ०७५/०७६ सुचना खा.पा.स.टे.pdf 05/26/2019 - 14:49
अधिकृतस्तर छेैटौँ (सि.ए.ओ) र कार्यालय सहयोगीको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७५/०७६ posting Iri.pdf 05/23/2019 - 16:48
कार्यालय सहयोगीको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७५/०७६ IMG_20190522_0001.pdf 05/22/2019 - 16:57
महिला विकस निरिक्षकको पदस्थापना सम्बन्धि सुचना ०७५/०७६ posting.pdf 05/19/2019 - 16:41