अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना ०७७/०७८ 02/07/2021 - 07:37 जानकारी, बोलपत्र
निर्देशन सम्बन्धमा ०७७/०७८ Nirdeshan_0.pdf 02/01/2021 - 11:24 जानकारी
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८ purvadhar_bisesh_karyakram2077.pdf 09/02/2020 - 15:15 कानून
बार्षिक कार्यक्रम 2077/078 ०७७/०७८ Redbook_2077_78.pdf 08/14/2020 - 14:25 प्रकाशन
P_WASH_CC गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ P_WASH_CC.pdf 05/14/2020 - 15:37 जानकारी, प्रकाशन, समाचार
कर्णाली प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ cluster.pdf 05/14/2020 - 15:24 जानकारी, प्रकाशन, समाचार
कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी अपनाउनुपर्ने उपायहरु ०७६/०७७ Message.pdf 05/14/2020 - 12:48 जानकारी
ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियरका वैकल्पिक उमेदवारहरुले सम्पर्क गर्न आउने सम्बनधमा । ०७६/०७७ notice_13.pdf 01/22/2020 - 12:49 जानकारी
पुनः संक्षिप्‍त सूचिमा परेका सब-ईन्जिनियरहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाश गरिएको । ०७६/०७७ notice_sub105.pdf 01/19/2020 - 16:16 जानकारी, समाचार
सब-ईन्जिनियर (स‍हायकस्तर पाचौँ) पदको पुनः संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको ०७६/०७७ notice_12.pdf 01/09/2020 - 11:15 जानकारी, समाचार