अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
रुकुम-पश्‍चिमको जिल्ला दररेट ०७६/०७७ Rukumjilla.PDF 12/13/2019 - 10:18 जानकारी
सव-ईन्जिनियर( सहायकस्तर पाचौँ) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको । ०७६/०७७ notice_sub_final.pdf 12/07/2019 - 17:34 जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, समाचार
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ purvadhar_sanchalan_karyabidhi.pdf 12/05/2019 - 14:57 निर्देशिका
कर्णाली प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ ०७६/०७७ karyabidhi.pdf 12/02/2019 - 17:10 निर्देशिका, प्रकाशन, समाचार
ईन्जिनियर( अधिकृत सातौँ) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको । ०७६/०७७ notice_Eng.pdf 11/29/2019 - 17:54 जानकारी, निर्णय, समाचार
सब-ईन्जिनियर (सहायकस्तर पाचौँ) पदको संक्षिप्‍त सूची(Short List) प्रकाशित गरिएको ०७६/०७७ notite_sub.pdf 11/29/2019 - 09:20 जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, समाचार
ईन्जिनियर (अधिकृत सातौँ) पदको संक्षिप्‍त सूची(Short List) प्रकाशित गरिएको ०७६/०७७ Notice.pdf 11/22/2019 - 11:21 जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, समाचार
आवेदन फारम ०७६/०७७ आवेदन फारम.pdf 10/25/2019 - 22:25 जानकारी
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना.pdf.pdf 10/25/2019 - 22:19 जानकारी
प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी ०७६/०७७ प्राविधिक कर्मचारी भर्ना कार्यविधि final PDF.pdf 10/25/2019 - 22:06 निर्देशिका