अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
खा.पा.स.टे. को पस्थापनाको लागी निवेदन दिने सम्बन्धमा ०७५/०७६ सुचना खा.पा.स.टे.pdf 05/26/2019 - 14:49 जानकारी, समाचार
अधिकृतस्तर छेैटौँ (सि.ए.ओ) र कार्यालय सहयोगीको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७५/०७६ posting Iri.pdf 05/23/2019 - 16:48 जानकारी, समाचार
कार्यालय सहयोगीको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७५/०७६ IMG_20190522_0001.pdf 05/22/2019 - 16:57 जानकारी, समाचार
महिला विकस निरिक्षकको पदस्थापना सम्बन्धि सुचना ०७५/०७६ posting.pdf 05/19/2019 - 16:41 जानकारी, समाचार
सव ईन्जिनियरको पदस्थापना ०७७/०७८ 05/08/2019 - 16:27 जानकारी
अधिकृत छैठौै, सहायक पाँचौं र सहायक स्तर पाँचौं (क.अ.) ०७५/०७६ IMG_20190428_0001.pdf 04/28/2019 - 09:58 जानकारी, निर्णय
सूचना ०७५/०७६ IMG_20190419_0001.pdf 04/19/2019 - 16:19 जानकारी
आयोजना हस्तान्तरण ०७५/०७६ IMG_20190131_0002.pdf 01/31/2019 - 16:45 जानकारी
जरुरी ०७५/०७६ 01/31/2019 - 16:44 जानकारी
विविध ०७५/०७६ 01/31/2019 - 16:40 जानकारी