अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८ purvadhar_bisesh_karyakram2077.pdf 09/02/2020 - 15:15 कानून, प्रकाशन, समाचार
बार्षिक कार्यक्रम 2077/078 ०७७/०७८ Redbook_2077_78.pdf 08/14/2020 - 14:25 जानकारी, बजेट, योजना
P_WASH_CC गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ P_WASH_CC.pdf 05/14/2020 - 15:37 जानकारी, प्रकाशन, समाचार
कर्णाली प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ cluster.pdf 05/14/2020 - 15:24 जानकारी, प्रकाशन, समाचार
कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी अपनाउनुपर्ने उपायहरु ०७६/०७७ Message.pdf 05/14/2020 - 12:48 जानकारी, समाचार
ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियरका वैकल्पिक उमेदवारहरुले सम्पर्क गर्न आउने सम्बनधमा । ०७६/०७७ notice_13.pdf 01/22/2020 - 12:49 जानकारी, समाचार
पुनः संक्षिप्‍त सूचिमा परेका सब-ईन्जिनियरहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाश गरिएको । ०७६/०७७ notice_sub105.pdf 01/19/2020 - 16:16 जानकारी, समाचार
सब-ईन्जिनियर (स‍हायकस्तर पाचौँ) पदको पुनः संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको ०७६/०७७ notice_12.pdf 01/09/2020 - 11:15 जानकारी, समाचार
वैकल्पिक उमेदवार सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ०७६/०७७ Notice_11.pdf 01/08/2020 - 12:07 जानकारी, समाचार
दैलेख जिल्लाको जिल्ला दररेट ०७६/०७७ dailekh.pdf 12/13/2019 - 10:29 जानकारी