अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट सम्बन्धी कार्य रद्ध गरिएको सूचना । ०७८/०७९ प्राविधिक जनशक्ती सेवा करारमा छनौट सम्बन्धी कार्य रद्ध गरिएको सूचना.PDF 06/02/2022 - 17:20 जानकारी
दक्ष विज्ञको सूचिमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ roster.pdf 03/10/2022 - 11:13 जानकारी
कर्णाली प्रदेश विपन्‍नको घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ bipannako ghar karyavidhi.pdf 03/04/2022 - 13:51 कानून, प्रकाशन
कार्यविधि ०७८/०७९ प्राविधिक जनशक्ति सेवा करार छनौट गर्ने कार्यविधि, २०७७ पहिलो संशोधन_0.pdf , प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८_0.pdf , प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि_0.pdf 03/04/2022 - 12:33 कानून
आवेदन फारम ०७८/०७९ आदेन फाराम.pdf 03/03/2022 - 07:14 जानकारी
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ०७८/०७९ vacancy Notice.pdf 03/03/2022 - 07:07 जानकारी
बार्षिक कार्यक्रम ०७८/०७९ पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेत_0.pdf , पूर्वाधार विकास कार्यालय कालिकोट।_0.pdf , पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोट।_0.pdf , पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्ला।_0.pdf , पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पा_0.pdf 01/25/2022 - 14:12 बजेट
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ infrastructure.pdf 09/20/2021 - 11:02 कानून, जानकारी
जलस्रोतको एकीकृत उपयोग व्यवस्थापन तथा संरक्षण नीति, 2078 ०७७/०७८ जलस्रोतको एकीकृत उपयोग व्यवस्थापन तथा संरक्षण नीति, 2078.pdf 06/16/2021 - 16:32 नीति
राकम सिंचाइ योजनाको संसोधित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना ०७७/०७८ Notice ___4.pdf 02/13/2021 - 13:39 जानकारी