अभिलेख

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति प्रकार
सब-ईन्जिनियर (सहायकस्तर पाचौँ) पदको संक्षिप्‍त सूची(Short List) प्रकाशित गरिएको ०७६/०७७ notite_sub.pdf 11/29/2019 - 09:20 जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, समाचार
ईन्जिनियर (अधिकृत सातौँ) पदको संक्षिप्‍त सूची(Short List) प्रकाशित गरिएको ०७६/०७७ Notice.pdf 11/22/2019 - 11:21 जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, समाचार
आवेदन फारम ०७६/०७७ आवेदन फारम.pdf 10/25/2019 - 22:25 जानकारी
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना.pdf.pdf 10/25/2019 - 22:19 जानकारी
प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी ०७६/०७७ प्राविधिक कर्मचारी भर्ना कार्यविधि final PDF.pdf 10/25/2019 - 22:06 निर्देशिका
सिलवन्दी दरभाउ सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ Darbandi Suchana_0.pdf 10/23/2019 - 16:08 जानकारी, समाचार
पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting 5.pdf 10/16/2019 - 14:37 जानकारी, निर्णय, समाचार
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिगेशन अधिकृतस्तर नवौँ तहका सि.डि.ई.हरुको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting cde.pdf 08/23/2019 - 16:19 जानकारी, निर्णय, समाचार
परिपत्र सम्बन्धमा ०७६/०७७ circulars.pdf 08/23/2019 - 14:53 परिपत्र
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिगेशन रा.प. तृतिय ईन्जिनियरहरुलाई कामकाज गर्न खटाईएको सम्बन्धमा ०७६/०७७ kamkaj_eng_iri.pdf 08/23/2019 - 14:15 जानकारी, समाचार