कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
गोपाल प्रसाद सिग्देल प्रदेश सचिव
सि.डि.ई. गोपाल शर्मा सि.डि.ई प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9858046599 dhital.gopalsharma@gmail.com
S.D.E. Ramesh subedi रमेश सुवेदी सि.डि.ई जलश्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखा 9858048599 rsubedi_7@yahoo.com
Section Officer लोक प्रसाद पौडयाल शाखा अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा ९८४८०२१९०४
बिनोद कुमार भण्डारी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा
Section Officer भीमबहादुर कार्की शाखा अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा bhim.karki@nepal.gov.np
Engineer कमल बहादुर शाही इन्जिनियर प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा ierkamal@gmail.com
engineer पदम बहादुर थापा इन्जिनियर प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा padamthapa215@gmail.com
Officer श्रीकृष्ण देवकोटा अधिकृत छैटौँ निजी सचिव - माननीय मन्त्री 9858320277 skdevkota2013@gmail.com
Engineer बिशेष शर्मा इन्जिनियर प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा bishesh.sharma992@gmail.com
सुरज नेपाली सहायकस्तर पाचौँ aamossuraj123@gmail.com
मान बहादुर चौधरी लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9858424585 manb.tharu@gmail.com
CO पुरन खड्का कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा ९८४८१९३९५० purankhadka91@gmail.com
Ranjita रंजिता शर्मा टाईपिष्ट ना.सु. प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9868265044
 Bhuwan भुवन प्रसाद उपाध्याय खरिदार प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9848038006 bhuwanskt2@gmail.com