जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
फोन नम्बरहरु ०७५/०७६ मन्त्रालय अन्तरगतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु.pdf 01/02/2019 - 11:18
कर्णाली प्रदेशका कार्यालयहरुको नम्बरहरु ०७५/०७६ मन्त्रालय अन्तरगतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु.pdf 01/02/2019 - 11:15
मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्बरहरु ०७५/०७६ मन्त्रालय अन्तरगतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु.pdf 01/02/2019 - 11:11
सरुवा ०७५/०७६ 11/19/2018 - 13:50
सरुवा ०७५/०७६ वेबसाईट सरुवा.pdf 11/19/2018 - 13:37
२०७५/०७/२५ तथा २०७५/०७/२९ गतेको सरुवा ०७५/०७६ 11/19/2018 - 13:36
२०७५/०७/२५ तथा २०७५/०७/२९ गतेको निर्णयानुसार सरुवा ०७५/०७६ वेबसाईट सरुवा.pdf 11/19/2018 - 13:35
ईन्जिनियर, ना‍.सु., सि.ए.ओ. र का.स. सरुवा ०७५/०७६ वेबसाईट सरुवा.pdf 11/19/2018 - 13:30
सि.डि.ई., ईन्जिनियर, सब-ईन्जिनियर, ना.सु., ए.ओ., खरीदार सरुवा विवरण ०७५/०७६ सरुवा विवरण1.pdf 11/11/2018 - 13:56