जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
बार्षिक कार्यक्रम 2077/078 ०७७/०७८ Redbook_2077_78.pdf 08/14/2020 - 14:25
P_WASH_CC गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ P_WASH_CC.pdf 05/14/2020 - 15:37
कर्णाली प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ cluster.pdf 05/14/2020 - 15:24
कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी अपनाउनुपर्ने उपायहरु ०७६/०७७ Message.pdf 05/14/2020 - 12:48
ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियरका वैकल्पिक उमेदवारहरुले सम्पर्क गर्न आउने सम्बनधमा । ०७६/०७७ notice_13.pdf 01/22/2020 - 12:49
पुनः संक्षिप्‍त सूचिमा परेका सब-ईन्जिनियरहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाश गरिएको । ०७६/०७७ notice_sub105.pdf 01/19/2020 - 16:16
सब-ईन्जिनियर (स‍हायकस्तर पाचौँ) पदको पुनः संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको ०७६/०७७ notice_12.pdf 01/09/2020 - 11:15
वैकल्पिक उमेदवार सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ०७६/०७७ Notice_11.pdf 01/08/2020 - 12:07
दैलेख जिल्लाको जिल्ला दररेट ०७६/०७७ dailekh.pdf 12/13/2019 - 10:29
रुकुम-पश्‍चिमको जिल्ला दररेट ०७६/०७७ Rukumjilla.PDF 12/13/2019 - 10:18