जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
संशोधित कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ ०७६/०७७ sansodhit_purvadhar_sanchalan_karyabidhi .pdf 01/27/2020 - 14:56
ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियरका वैकल्पिक उमेदवारहरुले सम्पर्क गर्न आउने सम्बनधमा । ०७६/०७७ notice_13.pdf 01/22/2020 - 12:49
पुनः संक्षिप्‍त सूचिमा परेका सब-ईन्जिनियरहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाश गरिएको । ०७६/०७७ notice_sub105.pdf 01/19/2020 - 16:16
सब-ईन्जिनियर (स‍हायकस्तर पाचौँ) पदको पुनः संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको ०७६/०७७ notice_12.pdf 01/09/2020 - 11:15
वैकल्पिक उमेदवार सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ०७६/०७७ Notice_11.pdf 01/08/2020 - 12:07
दैलेख जिल्लाको जिल्ला दररेट ०७६/०७७ dailekh.pdf 12/13/2019 - 10:29
रुकुम-पश्‍चिमको जिल्ला दररेट ०७६/०७७ Rukumjilla.PDF 12/13/2019 - 10:18
सव-ईन्जिनियर( सहायकस्तर पाचौँ) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको । ०७६/०७७ notice_sub_final.pdf 12/07/2019 - 17:34
ईन्जिनियर( अधिकृत सातौँ) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको । ०७६/०७७ notice_Eng.pdf 11/29/2019 - 17:54
सब-ईन्जिनियर (सहायकस्तर पाचौँ) पदको संक्षिप्‍त सूची(Short List) प्रकाशित गरिएको ०७६/०७७ notite_sub.pdf 11/29/2019 - 09:20