जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति
राकम सिंचाइ योजनाको संसोधित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना ०७७/०७८ 02/13/2021 - 13:39
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना ०७७/०७८ 02/07/2021 - 07:37
निर्देशन सम्बन्धमा ०७७/०७८ 02/01/2021 - 11:24
P_WASH_CC गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ 05/14/2020 - 15:37
कर्णाली प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ 05/14/2020 - 15:24
कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी अपनाउनुपर्ने उपायहरु ०७६/०७७ 05/14/2020 - 12:48
ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियरका वैकल्पिक उमेदवारहरुले सम्पर्क गर्न आउने सम्बनधमा । ०७६/०७७ 01/22/2020 - 12:49
पुनः संक्षिप्‍त सूचिमा परेका सब-ईन्जिनियरहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाश गरिएको । ०७६/०७७ 01/19/2020 - 16:16
सब-ईन्जिनियर (स‍हायकस्तर पाचौँ) पदको पुनः संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको ०७६/०७७ 01/09/2020 - 11:15
वैकल्पिक उमेदवार सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ०७६/०७७ 01/08/2020 - 12:07