जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति
प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट सम्बन्धी कार्य रद्ध गरिएको सूचना । ०७८/०७९ 06/02/2022 - 17:20
दक्ष विज्ञको सूचिमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ०७८/०७९ 03/10/2022 - 11:13
आवेदन फारम ०७८/०७९ 03/03/2022 - 07:14
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना ०७८/०७९ 03/03/2022 - 07:07
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ ०७८/०७९ 09/20/2021 - 11:02
राकम सिंचाइ योजनाको संसोधित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना ०७७/०७८ 02/13/2021 - 13:39
आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना ०७७/०७८ 02/07/2021 - 07:37
निर्देशन सम्बन्धमा ०७७/०७८ 02/01/2021 - 11:24
P_WASH_CC गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ 05/14/2020 - 15:37
कर्णाली प्रदेश स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्लस्टर गठन सम्बन्धमा ०७६/०७७ 05/14/2020 - 15:24