कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
Secretary दान रत्न शाक्य प्रदेश सचिव ९८५८०६९६६६
Section Officer लोक प्रसाद पौडयाल शाखा अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा ९८४८०२१९०४
Section Officer भीमबहादुर कार्की शाखा अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा bhim.karki@nepal.gov.np
Engineer नविन थापा इन्जिनियर जलश्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखा ९८४३२४०४३७ nabsthapa@gmail.com
Engineer भुपेन्द्र बोहरा इन्जिनियर प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा
शंकर भट्टराई नायब सुब्बा निजी सचिव - माननीय मन्त्री ९८५८०५१७११
सुरज नेपाली नायब सुब्बा ९८६७९५८३८१ aamossuraj123@gmail.com
तिलकराम अधिकारी नायब सुब्बा ९८५८०५०२३६
सत्य बहादुर भण्डारी नायब सुब्बा
CO पुरन खड्का कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा ९८४८१९३९५० purankhadka91@gmail.com
PA सुर्य बहादुर खड्का नायब सुब्बा निजी सचिव - सचिव ९८५८३२०४१२
Ranjita रंजिता शर्मा टाईपिष्ट ना.सु. प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9868265044
Karna कर्ण बहादुर ठाडा मगर कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9858026400
 Bhuwan भुवन प्रसाद उपाध्याय खरिदार प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9848038006 bhuwanskt2@gmail.com
टिकाराम थारु कार्यालय सहयोगी प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9848049940