प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
ईन्जिनियर (अधिकृत सातौँ) पदको संक्षिप्‍त सूची(Short List) प्रकाशित गरिएको ०७६/०७७ Notice.pdf 11/22/2019 - 11:21
पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting 5.pdf 10/16/2019 - 14:37
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिगेशन अधिकृतस्तर नवौँ तहका सि.डि.ई.हरुको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting cde.pdf 08/23/2019 - 16:19
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/ईरिरगेसन अधिकृतस्तर सातौ/आठौँ तहका ईन्जिनियरहरुको पदस्थापना सम्बन्धमा ०७६/०७७ posting_eng_iri.pdf 08/23/2019 - 14:06
अधिकृत छैठौै, सहायक पाँचौं र सहायक स्तर पाँचौं (क.अ.) ०७५/०७६ IMG_20190428_0001.pdf 04/28/2019 - 09:58
सरुवा ०७५/०७६ 11/19/2018 - 13:50
सरुवा ०७५/०७६ वेबसाईट सरुवा.pdf 11/19/2018 - 13:37
२०७५/०७/२५ तथा २०७५/०७/२९ गतेको सरुवा ०७५/०७६ 11/19/2018 - 13:36
२०७५/०७/२५ तथा २०७५/०७/२९ गतेको निर्णयानुसार सरुवा ०७५/०७६ वेबसाईट सरुवा.pdf 11/19/2018 - 13:35
ईन्जिनियर, ना‍.सु., सि.ए.ओ. र का.स. सरुवा ०७५/०७६ वेबसाईट सरुवा.pdf 11/19/2018 - 13:30